Bilet do lepszego jutra – badanie UX

gdyniaDD

O Kliencie

Na początku lipca 2021 odbyła się 14 edycja festiwalu Gdynia Design Days, organizowanego przez zespół z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

To seria wydarzeń związanych z designem, które poruszają tematy projektowania w kontekście zmian zachodzących w dynamicznie zmieniającym się świecie i społeczeństwie.

Po zakończeniu wydarzenia, zespół organizatorów postanowił zebrać informacje na temat doświadczeń użytkowników strony internetowej festiwalu.

Wstęp i metodologia

Naszą rolą było zaplanowanie i przeprowadzenie procesu badawczego oraz jego analiza i opracowanie wyników. W celu ewaluacji obecnego designu wykorzystaliśmy 3 metody badawcze:

• audyt ekspercki
• badanie kwestionariuszowe
• zadaniowe testy użyteczności

Badania kwestionariuszowe

Kwestionariusz, czy też ankieta posłużyła nam do zebrania szeregu informacji na temat:

• Uczestników wydarzeń związanych z designem:
– w ilu wydarzeniach rocznie biorą udział
–  na które wydarzenia uczęszczają
– dane demograficzne (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)

• Treści na stronie:
– czego szukali użytkownicy
– czy i ew. jakie informacje były trudne do znalezienia

• Proces zakupu biletów

Audyt ekspercki

Strona została przetestowana w wersji desktopowej oraz mobilnej. Zwracaliśmy uwagę na zastosowane rozwiązania i to, jak sprawdzają się na konkretnej platformie. W audycie posłużyliśmy się kilkoma scenariuszami, aby prześledzić ścieżki, którymi podąża użytkownik, by zrealizować swoje cele na stronie.

Scenariusze użycia:
• znalezienie wydarzenia i zapisanie się na nie
• rejestracja konta Moje GDD
• wybór warsztatu i zakup biletów

Weryfikowaliśmy między innymi:
• strukturę i hierarchię informacji
• funkcjonalności wykorzystane na stronie
• spójność wizualną i estetykę
• kontrast i czytelność
• język komunikacji
• flow poszczególnych procesów
• dostępność dla osób niedowidzących

Zadaniowe testy użyteczności

Przy ich pomocy mogliśmy uzyskać jakościowe dane na temat doświadczeń użytkowników w bezpośrednim kontakcie ze stroną. Mieliśmy szansę poznać ich emocje, trudności, z jakimi mierzyli się podczas realizacji zdań oraz wysłuchać ich opinii, uwag, a także propozycji, które ich zdaniem poprawiłyby korzystanie ze strony i realizację zadań.

• 5 użytkowników testowych
• 4 łączące się ze sobą scenariusze
• ponad 150 min. materiału wideoCo nam to dało:

  • zobaczyliśmy na żywo, co na stronie umyka uwadze użytkowników
  • poznaliśmy problemy, z którymi się mierzyli i sposoby ich rozwiązywania
  • poznaliśmy emocje użytkowników oraz to, jak przekładają się na realizację celów strony
  • zebraliśmy insighty i cenny, pogłębiony feedback
  • zweryfikowaliśmy empirycznie założenia nt. korzystania użytkowników z danych funkcji

Podsumowanie

Cały cykl badawczy musieliśmy zrealizować w wąskim oknie czasowym.  Na zaprojektowanie kwestionariusza,  przygotowanie scenariuszy, rekrutację użytkowników testowych, audyt i przeprowadzenie testów użyteczności mieliśmy 24 dni.

W tym czasie zrealizowaliśmy:

  • badanie kwestionariuszowe z kilkudziesięcioma użytkownikami, które pozwoliło głównie na ilościowe zmierzenie występowania pewnych zachowań na stronie, a także dowiedzenie się z jakich grup wiekowych oraz miast wywodzą się uczestnicy Gdynia Design Days.
  • audyt ekspercki, który wskazał punkty tarcia pomiędzy użytkownikiem, a interfejsem i pozwolił na zdefiniowanie trudności, z jakimi się mierzy. Pozwolił także na weryfikacje flow zapisu na wydarzenia oraz zakupu biletów i wskazanie dobrych praktyk w celu jego poprawy.
  • zadaniowe testy użyteczności z 5 użytkownikami, które pozwoliły uzyskać wysokojakościowe informacje bezpośrednio od osób korzystających ze strony i odkryć rzeczy, na które sami mogliśmy nie wpaść.
  • finalny raport z pełnego cyklu badawczego, który zawierał szczegółową analizę sekcji strony, funkcjonalności, procesów niezbędnych do realizacji celów, a także wykaz rekomendacji, umożliwiających poprawę konkretnych obszarów działania.

Przeprowadzenie tego cyklu badawczego w tak krótkim czasie było możliwe dzięki szybkiemu podejmowaniu decyzji przez zespół po stronie PPNT, a także konkretnemu podejściu i doświadczeniu po naszej stronie. Prowadzenie niektórych działań równolegle było niezbędne do zmieszczenia się w wyznaczonym czasie. W osiągnięciu sukcesu i realizacji zadania pomogło nam doświadczenie oraz szeroka wiedza z obszaru metod badawczych i możliwości ich łączenia dla uzyskania oczekiwanych rezultatów.

Finalnie przygotowaliśmy zestaw problemów do zaadresowania i zmian do wdrożenia, które umożliwią dostosowanie serwisu do potrzeb i oczekiwań użytkowników.  Dzięki temu Klient otrzymał listę jasnych wytycznych oraz wskazówek, które pozwoliły mu na podjęcie konkretnych działań w celu zoptymalizowania serwisu i zwiększenia jego efektywności oraz przyjazności dla użytkowników.

Dowiedz się więcej